Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 21, 86-050 Solec Kujawski e-mail: bokom@bogner-edelstahl.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
  listownie: Sebastian Rybicki ul. Wodna 6A, 85-444 Bydgoszcz,
  mailowo: iod@netkomp.net.pl.
 2. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO. Dane będziemy wykorzystywać zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 3. W przypadku wyrażenia zgód marketingowych Państwa dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
 6. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych
 8. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa
 • Korzystanie z usługi „Newsletter Bogner Edelstahl” jest dobrowolne i bezterminowe
 • Subskrypcję newslettera można w każdej chwili anulować klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu newslettera.
Potwierdzam, że zapoznałem się z “Polityką prywatności”.
W przypadku wszelkich wątpliwości lub sugestii oraz edycji zapisanych danych, prosimy o kontakt wysyłając wiadomość na: marketing@bogner-edelstahl.pl
Potwierdzenie subskrybenta.
Witamy na naszej liście wysyłkowej!